Raport bieżący 83 – WANCI za 25.04.2022 - AgioFunds