Raport bieżący 83 – WANCI za 23.08.2021 - AgioFunds