Raport bieżący 83 – WANCI za 06 04 2020 r. - AgioFunds