Raport bieżący 83 - termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 r. - AgioFunds