Raport bieżący 82 – WANCI za 24 10 2019 r. - AgioFunds