Raport bieżący 82 – WANCI za 22.04.2022 - AgioFunds