Raport bieżący 82 - WANCI za 1 04 2019 r. - AgioFunds