Raport bieżący 81 – WANCI za 23 10 2019 r. - AgioFunds