Raport bieżący 81 – WANCI za 21 04 2020 r. - AgioFunds