Raport bieżący 81– WANCI za 19.08.2021 - AgioFunds