Raport bieżący 81 – WANCI za 02 04 2020 r. - AgioFunds