Raport bieżący 80 – WANCI za 31 05 2021 r. - AgioFunds