Raport bieżący 80 - WANCI za 28 03 2019 r. - AgioFunds