Raport bieżący 80 – WANCI za 24 04 2020 r. - AgioFunds