Raport bieżący 80 – WANCI za 22 10 2019 r. - AgioFunds