Raport bieżący 80 – WANCI za 21.04.2022 - AgioFunds