Raport bieżący 80 – WANCI za 18.08.2021 - AgioFunds