Raport bieżący 80 – WANCI za 05.04.2022 - AgioFunds