Raport bieżący 8 – załącznik: komunikat aktualizujący - AgioFunds