Raport bieżący 8 - WANCI za 9 01 2019 r. - AgioFunds