Raport bieżący 8 – WANCI za 26 02 2021 r. - AgioFunds