Raport bieżący 8 – WANCI za 21 05 2021 r. - AgioFunds