Raport bieżący 8 – WANCI za 13 01 2021 r. - AgioFunds