Raport bieżący 8 – WANCI za 12.01.2022 - AgioFunds