Raport bieżący 8 – WANCI za 11.01.2022 - AgioFunds