Raport bieżący 8 – WANCI za 10.01.2023 - AgioFunds