Raport bieżący 8-umowa o pełnienie umowy Animatora Emitenta GPW - AgioFunds