Raport bieżący 8 – publikacja komunikatu aktualizującego - AgioFunds