Raport bieżący 8 - informacja o podpisaniu umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta - AgioFunds