Raport bieżący 79 – WANCI za 28 05 2021 r. - AgioFunds