Raport bieżący 79 – WANCI za 22 04 2021 r. - AgioFunds