Raport bieżący 79 – WANCI za 20 04 2020 r. - AgioFunds