Raport bieżący 79 – WANCI za 19.04.2022 - AgioFunds