Raport bieżący 78 – WANCI za 22 04 2020 r. - AgioFunds