Raport bieżący 78 – WANCI za 19.04.2022 - AgioFunds