Raport bieżący 78 – WANCI za 14.04.2022 - AgioFunds