Raport bieżący 77 - WANCI za 27 03 2019 r. - AgioFunds