Raport bieżący 77 – WANCI za 19.04.2022 - AgioFunds