Raport bieżący 77 – WANCI za 17 10 2019 r. - AgioFunds