Raport bieżący 77 – WANCI za 13.08.2021 - AgioFunds