Raport bieżący 76 - WANCI za 16 10 2019 r. - AgioFunds