Raport bieżący 76 – WANCI za 14 04 2020 r. - AgioFunds