Raport bieżący 76– WANCI za 12.08.2021 - AgioFunds