Raport bieżący 76 – WANCI za 12.04.2022 - AgioFunds