Raport bieżący 75 – WANCI za 26 03 2020 r. - AgioFunds