Raport bieżący 75 – WANCI za 17 04 2020 r. - AgioFunds