Raport bieżący 75 – WANCI za 15 10 2019 r. - AgioFunds