Raport bieżący 75 – WANCI za 13.04.2022 - AgioFunds