Raport bieżący 75 – WANCI za 12.04.2022 - AgioFunds