Raport bieżący 74 - WANCI za 22 03 2019 r. - AgioFunds